Privacy

In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Emotions On Stage neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Emotions On Stage zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG.

Soort persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, geboortedatum- en plaats, telefoonnummer, emailadres en IP-adres.

Doel verwerking persoonsgegevens

Emotions On Stage gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren en/of verwerking van transacties die via de website verlopen
 • om de nieuwsbrief van Emotions On Stage te kunnen sturen mits u zich daarvoor heeft aangemeld
 • om mails met specifiek aanbod van Emotions On Stage te kunnen sturen mits u zich daarvoor heeft aangemeld
 • voor servicemails, om u nader te kunnen informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven
 • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek)
 • om uitvoering te kunnen geven aan op Emotions On Stage van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen en acties, en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke mailberichten. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van uw gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor u. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan meldt u zich simpel af via uw profiel of door op de link onderaan een nieuwsbrief te klikken. U blijft onze nieuwsbrieven net zo lang ontvangen tot u zich afmeldt.

Beveiliging en derden

Emotions On Stage heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers. Voor uw gemak zijn op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Emotions On Stage, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wanneer u vragen hebt of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben
 • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens
 • uw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon.
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens zoals: – het volgen van uw bezoek op onze website (tracking) – het gebruiken van uw aankoopgegevens en voorkeuren om u specifieke voorstellingsinformatie te kunnen sturen

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt wordt daarvan informatie geregistreerd. Wij gebruiken hiervoor technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Meer informatie over cookies vindt u hier.